3.jpg

Oferta poradni

Opublikowano: 01 marzec 2012
Rozmiar czcionki

Dla dzieci i młodzieży:

- badania diagnostyczne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi,

- wczesna diagnoza zaburzeń rozwoju u małych dzieci i niemowląt,

- ocena stopnia dojrzałości szkolnej,

- indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży,

- zajęcia grupowe ogólnorozwojowe dla dzieci 5- i 6-letnich,

- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym,

- konsultacje dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami funkcji percepcyjno-motorycznych,

- obserwacje kliniczne pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej,

- terapia zaburzeń integracji sensorycznej,

- diagnoza i terapia Biofeedback,

- pomoc psychologiczna,

- opieka logopedyczna,

- badania przesiewowe wzroku, słuchu dla dzieci od 6 r.ż.,

- badania predyspozycji zawodowych uczniów mających trudności w zaplanowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej,

- ukierunkowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi,

- zajęcia warsztatowe wspomagające uczniów w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej,

- udostępnienie informacji o zawodach i możliwościach kształcenia.

 

Dla rodziców:

- porady dotyczące pracy z dzieckiem z różnymi dysfunkcjami i na różnych etapach rozwojowych,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- „Szkoła dla Rodziców” - trening umiejętności wychowawczych.

 

Dla nauczycieli:

- konsultacje w sprawie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w uczeniu się,

- udostępnianie informacji o zawodach i możliwościach kształcenia,

- szkolenia z zakresu prowadzenia orientacji zawodowej wśród uczniów,

- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych,

- szkolenia Rad Pedagogicznych z zakresu tematyki dydaktycznej i wychowawczej,

- „grupa wsparcia” dla pedagogów i psychologów szkolnych.

 

Copyright © 2017 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miastku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.